Diğer Patent Hizmetleri

Patent Yenileme

Yurtiçinde ve yurtdışında bülten taraması yapılarak yayına çıkan patentlerden müşterilerimizin sektörleri ile ilgili olanların tespiti ve aylık veya talebe göre 3 aylık olarak raporlanmasını içeren hizmetimizdir. Yayında sektörle ilgili patent başvurularının tespiti ile müşterilerimiz hem sektörde rakiplerinin yaptıkları yenilikleri görebilmekte, hem de yeni olmadığını düşündüğü müracaatlara yayın süresi içinde itiraz edebilmektedir. ARGE si olan veya ARGE kurmayı hedefleyen firmalar için olmazsa olmaz bir hizmettir.


Patent Adres Değişikliği
Ticari hayatta patentlerle ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin; patent üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması, patent ile ilgili resmi bir haberleşmenin eski adresi baz alması ve dolayısıyla patent sahibinin bundan haberdar olmamasına neden olabilir ve istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla patent üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka patent siciline kaydettirilmesi gerekmektedir.


Marka Birleşme
Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir. Birleşmenin hem yurtiçi tescilleriniz için Türk Patent Enstitüsüne hem de yurtdışı tescilleriniz için ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve kaydettirilmesi gerekir.psamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın (faturalar, gümrük çıkış ve giriş evraklar) geçerli bulunması açısından gereklidir. Bu nedenle ünvan değişikliği işlemlerinizi sadece yurtiçi tescillerinizle sınırlı tutmayarak yurtdışı tescilleriniz için de gerçekleştirmeniz gerekir.

 

Marka Devri
Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.

 

Marka Lisans İşlemi
Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

 

Marka Belge Düzenleme
Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan uluslararası bir yöntemdir. Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucudur. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı da değildir, çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.


Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar değil, sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.


Barkod sistemi uluslararası bir sistem olduğu için, Türkiye’de kullanılan barkodlu ürünlerinizi tüm dünyaya ithal edebilir, satabilirsiniz.

Barkod Kullanmanın Faydaları Nelerdir?


• Ürün hareketleri ve stokları kolayca izlenir.
• Envanter sayımı hızlı ve doğru yapılır.
• Alım ve satım işlemleri doğruluk ve hız kazanır
• Fiyat değişimlerinde zaman kazandırır.
• Veri girişi sırasında insan hatalarını sıfıra indirir.


Hangi makinede, saat kaçta, hangi personel tarafından ve kaçıncı vardiyada üretildiğine dair bilgiler barkod bilgilerine sığdırılabilmektedir.


Barkod Müracaatında Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar


Firmanın mevcut ürün adedini ve önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek barkod adedini tespit ederek müracaatınızı bu sayıya uygun olarak yapmalısınız. Seçeceğimiz firma kod numarası çeşitlerine göre 7 basamaklı (100.000), 8 basamaklı (10.000) ve 9 Basamaklı (1.000 Adet) barkod kullanma hakkı tanımaktadır.


Tartılarak satılan ürünlerde TOBB’ye üyeliğinizin olması gerekmektedir. Üyeliğiniz varsa TOBB’den her ürün için ürün numarası talebinde bulunulur. 1 hafta içinde TOBB tarafından firma kod numarası alınabilmektedir. Firma kod numaranız varsa 2 gün içinde barkod filmi hazırlanıp gönderimi yapılabilir.


Tartılarak satılan ürünlerde gramaj ağırlığına bağlı olarak fiyat değişken olduğu için barkod filmi hazırlanmaz. Teraziye ürün bilgileri, kg fiyatı ve ürün kod numarası girilir. Ürün ağırlığına göre terazi, barkodu hazırlar.


Barkod Çeşitleri Ve Kullanım Alanları


1. EAN13 (Ürün Barkod Filmi) : Sabit Miktarlı Ticari Ürünler – Perakende satılanlar -Mağaza/Depo içi Uygulama
2. ITF14 (Koli Barkod Filmi) : Sabit Miktarlı Ticari Ürünler – Perakende satılmayanlar
3. EAN8 Barkod Filmi : Sabit Miktarlı Ticari Ürünler – Perakende satılanlar – Küçük hacimli ürünler
4. 4. CODE128 : Taşıma birimi barkodudur. Ürünün adım adım izlenebilmesini sağlar.

Bilgi Talep Formu
Firma
:

Yetkili Adı
:

İl
:
İlçe:

Telefon
:

E-posta
:

Açıklama
: